Disclaimer

Disclaimer voor www.gallery-aaldering.com

Autobedrijf Aaldering Brummen BV (KvK: 08086917), hierna te noemen Gallery Aaldering, verleent u hierbij toegang tot www.gallery-aaldering.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Gallery Aaldering daarbij behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.gallery-aaldering.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten komen slechts tot stand door aanvaarding van een als zodanig aangeduid aanbod van Autobedrijf Aaldering Brummen BV

Beperkte aansprakelijkheid

Gallery Aaldering stelt alles in het werk om de inhoud van www.gallery-aaldering.com zo vaak mogelijk. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De aangeboden materialen op www.gallery-aaldering.com worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving van: Gallery Aaldering.
Met name alle prijzen op www.gallery-aaldering.com zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand.
Gallery Aaldering Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden die op www zijn opgenomen, kan nimmer aansprakelijkheid worden aanvaard.gallery-aaldering.com.

Royalty

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen behoren toe aan: Gallery Aaldering.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Gallery Aaldering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.